Prečac do najboljeg rješenja.
Početna2018-11-02T14:18:39+00:00

Kako bi izbjegli sličan scenarij, odlučite se da Bankar vodi pregovore za Vas na način, da u startu dobijete “radne čizme”, odnosno proizvod koji Vam je potreban za daljnji pozitivan rast poslovanja.

Radilo se o novim investicijama, refinanciranju postojećih obaveza s povoljnijim uvjetima ili u rješavanju likvidnih problema obratite nam se s povjerenjem.

Radimo sa svim Bankama na tržištu, a sa stručnom i kvalitetnom pripremom klijenta, dolazimo u poziciju da mi biramo Banku koja nudi najbolju opciju za klijenta u određenom trenutku.

Nazovite i dogovorite neobavezni informativni sastanak.

100% naplate ide po realizaciji projekta.

Ukoliko nema realizacije za Vas nema troška.

Glavne djelatnosti

Radimo sa svim Bankama na tržištu, a sa stručnom i kvalitetnom pripremom klijenta, dolazimo u poziciju da mi biramo Banku koja nudi najbolju opciju za klijenta u određenom trenutku.

 

Informativni razgovor o potrebama klijenta

Sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji

Definiranje zahtjeva klijenta

Istraživanje tržišta i pronalazak mogućih rješenja

Analiza i priprema ponuda

Prezentacija ponuda klijentu

Odabir najpovoljnije ponude

Realizacija kredita i isplata provizije

Informativni razgovor o potrebama klijenta

Sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji

Definiranje zahtjeva i stvarne potrebe klijenta

Detaljna analiza financijskih pokazatelja

Analiza poslovanja tvrtke

Priprema projekta za komunikaciju s bankom

Kontaktiranje banaka radi iskaza interesa za financiranje projekta

Detaljniji pregovor s najboljim opcijama

Pregovori oko kamatne stope, naknada, rokova, instrumenata osiguranja te ostalih uvjeta

Prezentacija opcija/ponuda klijentu

Odabir najpovoljnije ponude te pokretanje procesa obrade u banci

Komunikacija s bankom tokom obrade kredita

Realizacija kredita i isplata provizije

Informativni razgovor o potrebama klijenta

Sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji

Detekcija mogućnosti prijava na prihvatljive mjere

Savjetovanje u fazi pripreme projekta

Definiranje strukture financiranja

Osiguranje vanjskog financiranja – kreditiranje

Izrada dokumentacije za prijavu

Realizacija i isplata provizije

Izrada poslovnog plana ili investicijskog elaborata prema pravilima struke za kreditiranje, EU fondove, razne natječaje ili radi izračuna isplativosti vlastitih projekata ili investicija

Analiza financijskih pokazatelja RDG-a (računa dobiti i gubitka), BILANCE, kvartalnih izvješć

Procjena vrijednosti projekata ili tvrtke kod prodaje, spajanja ili preuzimanj

Porezni savjeti

Prečac do najboljeg rješenja.